Zemina cena

Do výslednej ceny za zeminu vstupuje veľké množstvo parametrov, kvôli čomu nemáme uverejnený jednotný cenník, no pre každého zákazníka vytvárame cenovú ponuku podľa konkrétnych požiadaviek. Pri návrhu cenovej ponuky zohľadňujeme množstvo a druh požadovanej zeminy, ako aj požiadavky na dopravu. Ak máte záujem o cenovú ponuku, alebo chcete získať viac informácií o nami poskytovaných produktoch a službách, neváhajte nás kontaktovať.