Druh materiálu frakcia v mm Sypná hmotnosť m3/t Cena bez DPH Cena s DPH
    (nezhutnený materiál) za tonu za tonu
Ornica preosiata   m³ = 1,5 t 15,00 € 18,00 €
Trávniková zemina exclusive   m³ = 1,5 t 18,00 € 21,60 €
Záhradná zemina s BIO rašelinou   mᶟ = 1,3 t 30,00 € 36,00 €
Zásypová zemina netriedená   m³ = 1,7 t 6,00 € 7,20 €
Zásypová zemina triedená 0-16mm m³ = 1,5 t 10,00 € 12,00 €
         
Triedený štrk 0 – 4 mm m³ = 1,7 t 17,00 € 20,40 €
Triedený štrk 0 – 22 mm m³ = 1,7 t 15,00 € 18,00 €
Triedený štrk 4 – 8 mm m³ = 1,7 t 15,00 € 18,00 €
Triedený štrk 8 – 16 mm m³ = 1,7 t 15,00 € 18,00 €
Triedený štrk 16 – 22 mm m³ = 1,7 t 15,00 € 18,00 €
Triedený štrk 22 – 32 mm m³ = 1,7 t 15,00 € 18,00 €
Triedený štrk 22 – 63 mm m³ = 1,7 t 15,00 € 18,00 €
Triedený štrk 32 – 64 mm m³ = 1,7 t 15,00 € 18,00 €
Triedený štrk guláče 22 mm a viac m³ = 1,7 t 15,00 € 18,00 €
         
Makadam 4 – 8 mm m³ = 1,8 t 23,00 € 27,60 €
Makadam 8 – 16 mm m³ = 1,8 t 22,00 € 26,40 €
Makadam 16 – 32 mm m³ = 1,8 t 23,00 € 27,60 €
Makadam 22 – 63 mm m³ = 1,8 t 22,00 € 26,40 €
Makadam 0 – 63 mm m³ = 1,8 t 21,00 € 25,20 €
Makadam 0-32 mm m³ = 1,8 t 21,00 € 25,20 €
         
Piesok žltý, praný 0 – 1 mm m³ = 1,7 t 16,50 € 19,80 €
Zásypový materiál 0 – 16 mm m³ = 1,7 t 12,00 € 14,40 €
         
Stará tehla hladká kus   m³ = 1,65 t 1,00 € 1,20 €
Stará tehla značková kus   m³ = 1,65 t 1,00 € 1,20 €
Stará tehla zberateľská kus   m³ = 1,65 t 5,00 € 6,00 €
Stará tehla hladká neznačková   paleta (315 ks) 150,00 € 180,00 €
Stará tehla značková   paleta (315 ks) 150,00 € 180,00 €