Predaj rašeliny

Rašelina je významným komponentom používaným v poľnohospodárstve. Jedná sa o tmavohnedý až čierny sediment organického pôvodu, ktorý vzniká pri rozpade machov a rôznych rastlín a stromov v močaristom prostredí.

Hlavný význam rašeliny pre poľnohospodárstvo spočíva v jej využití na zvyšovanie kvality pôdy. Rašelina sa pridáva do pôdy, v ktorej sú rastliny pestované, a jej množstvo závisí na type týchto rastlín. Používa sa okrem iného na úpravu pH pôdy na požadovanú úroveň, zvyšuje obsah humusu a tým aj úrodnosť pôdy.

Rašelinu predávame voľne loženú. Náš vozový park nám umožňuje dovážať rašelinu v množstvách: 1,4 m3 (prívesný vozík), 4 m3, 8,5 m3 alebo 14 m3 (nákladné automobily rôznych veľkostí). V prípade záujmu vám však samozrejme dovezieme akékoľvek množstvo rašeliny, alebo si ju môžete sami vyzdvihnúť v našej predajni.

raselina