Cena štrku

Výsledná cena štrku závisí od celkového množstva jednotlivých frakcií či ich kombinácie, ako aj od použitého typu dopravy. Ak máte záujem o zaslanie cenovej ponuky či o akékoľvek iné informácie týkajúce sa našej ponuky štrku, neváhajte nás kontaktovať.